El Torrent de l'Esperança

La vegetació de la ribera de l'Esperança es troba molt alterada, i hi ha zones sense, també hi ha molta presència de construccions com torres elèctriques, ponts, el nostre institut, etc.Al llarg del tram estudiat, s'han detectat diversos abocaments a dins i a les vores com per exemple plàstics, fusta, branques, runes, sorres, etc.Objectius:
Aconseguir la millora ambiental de l'entorn fluvial del Torrent de l'Esperança, i promoure l'ús educatiu i social ordenat de l'espai recuperat.Plantar arbres autòctons de ribera, i mantenir els arbres que plantem.Accions previstes:
 • Esbrossada selectiva de bardisses
 • Revegetació de la zona desforestada
 • Retirada abocaments runes, plàstics...
 • Construcció d'una bassa

 • Retirada de terres (recuperació del perfil natural del riu)
 • Redacció del pla de participació


 • Construcció de menjadores i caixes niu per ocells
 • Construcció i manteniment d'un hort ecològic i jardí botànic
 • Eliminació de nuclis de canyes

 • Senyalització de l'itinerari
 • Activitats a l'aula (classes, tallers, xerrades, exposicions alumnes)

3 comentaris: