Projecte de Sostenibilitat

La Secció Institut de Gurb va apostar des de la seva creació per desenvolupar un projecte d'institut respectuós amb l'entorn i ambientalment sostenible. És per això que el centre té uns principis bàsics basats en la sostenibilitat, com el de minimitzar consum de paper, llum, foment de l'ús de bicicletes entre altres. A tot i axò si suma el Projecte Sostenible de Centre.
El Projecte Sostenible de la Secció Institut de Gurb gira al voltant del projecte del Torrent de l'Esperança que desenvolupa una sèrie d'accions per recuperar un tram de Torrent que passa per darrere l'institut. Aquest projecte es desenvolupa principalment des de dues opatives, una de primer cicle i l'altre de tercer, que porten a terme diferents accions que afecten no només al Torrent sinó també l'institut. També es reforça el Projecte des de totes les àrees de l'instiut. L'àrea de ciències és la que té una visibilitat més important però també s'han realitzat accions des d'altres àmbits.

A continuació mostrem amb una presentació Prezi el Projecte Sostenible del nostre Institut.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada